Skip to content

Goed voorbeeld

Obesitas is een groot probleem in Nederland. Deze maand werden cijfers bekendgemaakt waaruit bleek dat ruim 100.000 volwassenen morbide obees zijn, de ernstigste vorm van overgewicht.

Om dit getal niet verder op te laten lopen is het belangrijk dat jongeren blijven bewegen. Helaas voldeed slechts 55% van de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 aan de richtlijnen voor beweging. 
Volgens hun ouders komt dit vooral omdat sport te duur is (28%), het kind andere vrijetijdsactiviteiten leuker vindt (33%) of gewoonweg niet vaker wil sporten (27%). Toch zegt een derde van de kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging zelf wel te willen sporten.

Ruim 40% van de ouders van de kinderen ziet zichzelf niet als sporter of iemand die veel beweegt. En dat valt op bij kinderen: ruim de helft van de kinderen in deze leeftijd (63%) vindt dat zijn ouders te weinig sporten.

Een aantal interessante feiten op een rij: 
-    82% van de ouders vindt het belangrijk dat hun kind voldoende sport
-    57% van de ouders vindt het belangrijk dat hun kind lid is bij een sportvereniging
-    24% van de ouders verplicht zijn/haar kind om te sporten
Hoe stimuleer je een kind om gezond te leven?
Sport zelf enthousiast, goed voorbeeld doet goed volgen! Zorg dat bewegen een vast onderdeel wordt van het dagelijks leven. Speel samen buiten, of ga na het eten met het hele gezin voetballen.

Copyright © Your Personal Training