Trainers

Lucie Fiala

CONTACT TRAINER

The human body is meant to move and this is what I like to help people do, through cardio, strength, and sport specific training. Fitness is a unique experience for every person
I come from an athletic background, from playing tennis and dancing, to competing in fencing and pole fitness. I have learnt the importance of an active lifestyle and my passion for health and fitness has made me a stronger person inside and out.  I am excited to share my knowledge and love for fitness and movement, to show you that training towards your goals can be a fun and rewarding experience and to help you achieve a healthy lifestyle that fits you!

Together we will turn your goals into a reality!

Het menselijk lichaam is gemaakt voor beweging en daar help ik graag mee door cardio-, kracht- en sportspecifieke- training. Fitness is een unieke ervaring voor elke persoon
Ik heb een atletische achtergrond, van tennis en dansen, tot scherm en pole fitness wedstrijden. Ik heb het belang van een actieve levensstijl geleerd en mijn passie voor gezondheid en fitness heeft mij van binnen en van buiten een sterker persoon gemaakt. Ik ben enthousiast om mijn kennis en liefde voor fitness en beweging  met jou te delen, om je te laten zien dat naar je doelen trainen een leuke en belonende ervaring kan zijn en om jou te helpen een gezonde leefstijl te bereiken die bij jou past

Samen zullen we van jou doelen een werkelijkheid maken!

Neem contact op met deze trainer